PRODUCTION HOLSTfilms
DIRECTOR Anastasia Kovalchuk
DOP Sveta Aparina
PRODUCER Nick Kameniev
ADMIN Polina Snisarenko
1ST AD Nikita Kozlov
1ST AC Kirill Poddubnyi
CAMERA ASSISTANT Evgeniy Filatov
STEADYCAM Anton Lykashenko
FOCUS PULLER Denis Duzhnyk
GAFFER Innockentiy Zapotochnyi
–°OLORIST Anri Adler
STYLE Anna Bugera
ART DIRECTOR Viktor Nalapshyi
MUA Valentyna Zaranko
DIT Dmitry Samus
TEXT Anastasia Aseeva
MUSIC Slava Shevchenko
VOICE Khrystyna Tumchenko
Vlad Novak PHOTO BACKSTAGE
DOG and Trainer Richi and Alla Shvavchko
PACK SHOT Max Pavlenko
HELPER Dmitriy Aparin
Special thanks DTEK Academy

Ukraine 2021